فروشگاه

فروشگاه :

فروشگاه :  جای فروش. جای فروختن متاع و کالا. دکان. در تداول مردم ،

بیشتر به دکانهای بزرگ که متاع متنوع دارند اطلاق شود.

شما فقط این مورد را به سبد خرید اضافه کرده اید: